Steun dit project

Sinds 2022 kunt u op deze website lezen wat er in het spergebied langs de Rijn gebeurde, toen dit helemaal verlaten was.

Graven in de vuurlinie is een particulier initiatief zonder financiering. Ik werk met zorg en toewijding aan de presentatie van onbekende verhalen uit 1944/1945. Elk artikel bevat vertellingen van dwangarbeiders over hun belevenissen in het frontgebied. Hieronder leest u waaruit mijn projectdoelen en activiteiten bestaan.

U kunt dit maatschappelijk relevante project financieel steunen. Neem voor bankgegevens gerust contact op via het contactformulier. Elk bedrag is welkom.

Projectbeschrijving

Doelstellingen en doelgroepen

 1. Integrale presentatie van een onderbelicht aspect uit de regionale geschiedenis. De afzonderlijke verhalen over dwangarbeid langs de Rijn zijn niet eerder geografisch gebundeld. Het project omvat ook de nasleep voor de bevolking en bestuurders in het betreffende gebied.
  De verhalen en toelichtingen zijn interessant voor onder meer regionale bewoners en (verwanten van) voormalige dwangarbeiders, geschiedkundigen en sociologen.
 2. Ervaringen van de voormalige dwangarbeiders beschikbaar maken voor een breed publiek, zodat hun verhalen voortleven. Deze wens spreekt uit brieven en dagboeken.
 3. Erkenning creëren. Na de oorlog was er weinig begrip voor deze mannen. Er werd veel gezwegen. Sommigen kregen jaren later alsnog psychische problemen.
 4. Binnen een netwerk van relevante organisaties kennis uitwisselen en verspreiden, zodat samenhangende informatie voor zowel amateur- als wetenschappelijk onderzoekers sneller vindbaar wordt.
 5. Jongere generaties op aansprekende wijze informatie bieden uit ooggetuigenverslagen van dwangarbeiders en van lokale bewoners, zodat zij inzichten verwerven over wat leven en werken in onvrijheid betekent.

Activiteiten

Dit onderzoek is gestart in 2020. Het schrijfproces, ofwel de presentatie, loopt sinds 2022.

De presentatie omvat vijf delen: 1. inleiding en achtergrond, 2. regio de Liemers, 3. stad Arnhem, 4. regio de zuidelijke Veluwezoom, 5. bevrijding, nasleep en beschouwing.

Bij voldoende financiering kan ik dit allemaal op de website publiceren. Dan blijft hier betrouwbare informatie toegankelijk voor iedereen. Blijft sponsoring uit, dan kan ik deel 3 en 4 uitsluitend tegen betaling publiceren, in boekvorm of als digitaal abonnement.

Voorts bestaan de projectactiviteiten uit:

 • aanvullend onderzoek en beeld research,
 • samenwerking met relevante organisaties,
 • opbouw van een kennisnetwerk,
 • schrijven en publiceren van een wandelgids (najaar 2023),
 • communicatie, promotie en informatie-uitwisseling.

Multimediaal

Op aanvraag zijn in de toekomst nog meer activiteiten mogelijk. Bijvoorbeeld een lezing of een foto-expositie. Bescheiden verdiensten hieruit worden pas in 2024 verwacht.

Als initiatiefneemster zonder inkomen werk ik meerdere dagen per week aan dit project.

Sponsoring zeer welkom

Steun mijn onderzoek en de verspreiding van boeiende verhalen. Help mij om deze nog onbekende regionale geschiedenis toegankelijk te maken voor iedereen. De voortgang zal steeds zichtbaar zijn op deze website. Elk bedrag is zeer welkom. Neem voor bankgegevens contact op via het contactformulier.

Deel dit bericht met andere belangstellenden.

Bij voorbaat dank.

Karin van Veen
Senior onderzoeker project Graven in de vuurlinie