Over de auteur

Karin van Veen verricht sinds 1995 cultureel en historisch onderzoek in binnen- en buitenland. Haar focus ligt op de leefomstandigheden en maatschappelijke positie van gewone mensen.

Motivatie

Haar interesse in de verhalen van de dwangarbeiders werd gewekt via een omweg. Aanvankelijk was zij gewoon nieuwsgierig naar de loopgraven die na de Slag om Arnhem in haar straat waren aangelegd. Maar Oosterbeek was in die tijd ontruimd. Geen van haar buren kon precies vertellen wat zich daar had afgespeeld.

Direct besefte zij hoe bijzonder dit was. Zij was gestuit op een gat in de regionale geschiedenis. De gebeurtenissen in het spergebied tussen 25 september 1944 en de bevrijding in 1945 zijn niet eerder in samenhang beschreven aan de hand van de werk- en leefomstandigheden rond de aanleg van de verdedigingslinie.

Wat volgde, was een uitgebreid archief-, literatuur-, internet- en veldonderzoek. Bij het lezen van hun brieven en dagboeken, groeide haar belangstelling voor de positie van de dwangarbeiders en andere betrokkenen. Wanneer alle zekerheden van een normaal functionerende maatschappij wegvallen, hoe houden onvrije mensen zich dan staande in een ontruimd frontgebied?

Een goede reconstructie van een geschiedenis kan de werkelijkheid alleen benaderen wanneer die zoveel mogelijk verschillende facetten bevat. De grotendeels onbekende verhalen van dwangarbeiders en andere betrokkenen maken duidelijk wat er is gebeurd en laten zien waarom mensen in moeilijke situaties bepaalde keuzes maken. Begrip is waar het uiteindelijk om draait.

Graven in de vuurlinie

Het onderzoek voor Graven in de vuurlinie begon in 2020 als een particulier initiatief. Sinds november 2022 is dit project geregistreerd als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 88177106.
Graven in de vuurlinie is vrijgesteld van BTW op basis van de Kleineondernemersregeling (KOR). Dit betekent dat er geen omzetbelasting aan klanten in rekening wordt gebracht.

Het BTW-nummer is NL004556044.B02. (Foto E. Buis, Karin in de omgeving van Mooiland.)