De mannen

Wie waren de dwangarbeiders, die langs de Rijn aan de Panther-Stellung werkten? Wat was hun achtergrond? Tientallen mannen legden hun ervaringen vast in brieven of dagboeken. Zij kwamen uit het gebied zelf, of uit steden als Rotterdam, Utrecht, Bussum, Zeist en Apeldoorn. Een lijst met hun namen met profielschetsen verschijnt nog op Graven in de Vuurlinie.

Heel bijzonder is dat vier Rotterdammers uitvoerige interviews hebben gegeven. Daar zijn zeldzame video-opnamen van bewaard gebleven. Deze voormalige dwangarbeiders bieden ons een uniek beeld van hun tijd als spitters in het spergebied.