De mannen

Wie waren de dwangarbeiders, die langs de Rijn aan de Panther-Stellung werkten? Wat was hun achtergrond? Tientallen mannen legden hun ervaringen vast in brieven of dagboeken. De lijst met hun namen met profielschetsen staat op Graven in de Vuurlinie.

Bovendien hebben vier Rotterdammers interviews gegeven. Daar zijn zeldzame video-opnamen van bewaard gebleven. Deze voormalige dwangarbeiders bieden ons een uniek beeld van hun tijd als spitter langs de Rijn.