Sponsoring gezocht

Het project Graven in de vuurlinie betreft de multimediale presentatie van ervaringen van duizenden Nederlandse dwangarbeiders in het front- en spergebied langs de Rijn. Sponsoring is zeer welkom.

Projectvoorstel in het kort

Doelstellingen en doelgroepen

 1. Integrale presentatie van een onderbelicht aspect uit de regionale geschiedenis. De afzonderlijke verhalen over dwangarbeid langs de Rijn zijn niet eerder geografisch gebundeld. Het project omvat ook de nasleep voor de bevolking en bestuurders in het betreffende gebied.
  De verhalen en toelichtingen zijn interessant voor onder meer regionale bewoners en (verwanten van) voormalige dwangarbeiders, geschiedkundigen en sociologen.
 2. Ervaringen van de voormalige dwangarbeiders voor een breed publiek beschikbaar maken, zodat hun verhalen voortleven. Deze wens spreekt uit brieven en dagboeken.
 3. Erkenning creëren. Na de oorlog was er weinig begrip voor deze mannen. Er werd veel gezwegen. Sommigen kregen jaren later alsnog psychische problemen.
 4. Binnen een netwerk van relevante organisaties kennis uitwisselen en verspreiden, zodat samenhangende informatie voor zowel amateur- als wetenschappelijk onderzoekers sneller vindbaar wordt.
 5. Jongere generaties op aansprekende wijze informatie bieden uit ooggetuigenverslagen van dwangarbeiders en van lokale bewoners, zodat zij inzichten verwerven over wat leven en werken in onvrijheid betekent.

Activiteiten

De voortgang van het huidige schrijfproces is steeds direct zichtbaar op deze site. Daarnaast bestaan de activiteiten uit:

 • aanvullend onderzoek en beeld research,
 • samenwerking met relevante organisaties,
 • opbouw van een kennisnetwerk,
 • schrijven van een wandelgids (najaar 2023),
 • communicatie, promotie en informatie-uitwisseling.

Als initiatiefneemster werk ik meerdere dagen per week aan dit project.

Multimediale presentatie

De website van Graven in de vuurlinie en een nog te schrijven wandelgids vormen de basis van het project. Op aanvraag zijn in de toekomst optionele activiteiten, zoals lezingen en een foto-expositie mogelijk. Bescheiden inkomsten uit deze activiteiten worden pas in de loop van 2024 verwacht.

Sponsoring en voorstel

U kunt dit onderzoek en de verspreiding van verhalen financieel steunen. Elk bedrag aan sponsoring is zeer welkom.

Op verzoek via het contactformulier stuur ik u de bankgegevens toe. Desgewenst kan ik u ook vrijblijvend een projectvoorstel met meer informatie sturen.

Bij voorbaat dank.

Karin van Veen
Senior onderzoeker project Graven in de vuurlinie