Steun dit project

Draagt u dit onderzoek een warm hart toe? Help mij om deze onbekende geschiedenis voor iedereen toegankelijk te maken.

Projectdoelstellingen

  1. Integrale presentatie van een onderbelicht aspect uit de regionale geschiedenis. De afzonderlijke verhalen over dwangarbeid langs de Rijn zijn niet eerder geografisch gebundeld. Het project omvat ook de nasleep voor de bevolking en bestuurders in het gebied.
  2. Op aansprekende wijze informatie bieden aan jongere generaties, zodat zij inzichten verwerven over wat leven en werken in onvrijheid betekent. De verhalen en toelichtingen zijn relevant voor regionale bewoners, verwanten van voormalige dwangarbeiders, geschiedkundigen en sociologen.
  3. Ervaringen van de voormalige dwangarbeiders beschikbaar maken voor een breed publiek. Erkenning creëren. Na de oorlog was er weinig begrip voor deze mannen. Er werd veel gezwegen. Sommigen kregen jaren later alsnog psychische problemen.
  4. Binnen een netwerk van organisaties kennis uitwisselen en verspreiden.

Activiteiten

Dit onderzoek is gestart in 2020 en het schrijfproces voor de boekentrilogie loopt sinds januari 2022. Verder bestaan mijn activiteiten voornamelijk uit:

  • Vertelmomenten / kringgesprekken organiseren voor nabestaanden en andere belangstellenden.
  • Contacten met de media en nieuwsberichten publiceren over activiteiten en het verloop van dit onderzoek.
  • Op aanvraag informatieve foto-exposities organiseren.

Wilt u dit maatschappelijke project steunen? Desgewenst stuur ik u een uitgebreidere beschrijving toe. Uw bijdrage is welkom. Vul onderstaand formulier in. Dan ontvangt u spoedig een e-mail met eenmalig betaalverzoek via IDEAL. Het bedrag kunt u zelf bepalen.

Hartelijk dank.

Karin van Veen
Senior onderzoeker project Graven in de vuurlinie